1. Garantinio aptarnavimo sutartis


1.1. Pardavėjas MB Brigoto, dirbantis pagal individualia veiklą, parduoda, o Pirkėjas perka prekes pagal šios sutarties sąlygas.

1.2. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia pirkimo dokumente nustatytą garantiją, kuri yra  skaičiuojama nuo kiekvienos prekės pardavimo datos, nurodytos pirkimo dokumente. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.2. Prekių grąžinimas ir keitimas


2.1. Pardavėjas įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 14-30 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo pas pardavėją. Išimtiniais atvejais, gamintojas pasilieka teisę pratęsti šį terminą.

2.2. Pirkėjas turi teisę prašyti grąžinti pinigus tik tuo atveju, kai prekės negalima nei sutaisyti, nei pakeisti į analogišką.3. Garantija įsigytai prekei nėra taikoma:

 • Jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, numatytų prekės naudojimo ir montavimo instrukcijoje.
 • Jei prekė yra mechaniškai pažeista ir toks pažeidimas nebuvo raštu fiksuotas jos pardavimo metu.
 • Jei gedimas atsirado dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tiekimo ar elektros tinklų sutrikimų, pastato elektros instaliacijos gedimų ir pan.
 • Jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį.
 • Dylančioms ir susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.) garantija nėra taikoma.
 • Prekių pakuotei.
 • Gedimams, kuriuos sukėlė į pakuotės ar prekės vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai, taip pat prekės korozija, oksidacija ir pan.
 • Jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.) ar kiti netikėti įvykiai, dėl kurių kilimo prekės pardavėjas ar gamintojas negali būti laikomi atsakingais nei visiškai, nei iš dalies.
 • Gedimams, atsiradusiems kartu su preke naudojant papildomas, montavimo medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos.
 • Jei atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo.
 • Jei yra pažeisti ant prietaisų, prekių ar komponentų esantys lipdukai.
 • Jei prekė po jos įsigijimo buvo ardyta ar kitaip paveikta.
 • Garantija taip pat nesuteikiama, jei Pirkėjas nepateikia vieno iš pirkimą patvirtinančio dokumento: kasos pajamų orderio; PVM sąskaitos-faktūros; pirkimo čekio ar pirkimo-pardavimo sutarties.


4. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, Pirkėjas apmoka savo lėšomis.
5. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas Pirkėjas neatsiima prekės, po 3 mėnesių nuo remonto užbaigimo Pardavėjas turi teisę prekių nebesaugoti ir utilizuoti.
6. Atsiimant prekes, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jų priėmimą. Pretenzijos dėl kokybės (subraižymai, sulaužymai ir kitokio pobūdžio sugadinimai, atsiradę prekę transportuojant, surenkant, nešant ar dėl kitų Pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo nepriimamos.
Garantija galioja su pirkimo dokumentu.

Add to cart